architektonické studio

13 RD - lokalita Týneček

Popis

lokalita: Olomouc - Týneček
realizace 2010 - 2013

  • urbanistická studie lokality, příprava developerského záměru
  • studie zástavby - návrh typů RD
  • dokumentace pro územní řízení
  • dokumentace pro stavební povolení na vybrané části
  • dokumentace pro ohlášení stavby pro jednotlivé RD
  • dokumentace pro provedení stavby
  • návrh a projekt interiéru k některým RD (viz. album interiéry)
  • autorský dozor